ePassin käyttö maksuvälineenä päättyy 20.11.2021

Yhdistyksemme ei enää hyväksy ePassia maksuvälineenä.
Syy tähän on asiakkaantuntemiskysely, johon pitäisi vastata.
Kyselyssä kysytään hallituksen jäsenten henkilötietoja sekä muita hallituksen jäsenten henkilökohtaisia tietoja.